Jak to działa

GWARANCJA3 jest przedłużeniem gwarancji, które przedłuża żywotność każdego produktu elektroniki użytkowej na 3 lata, umożliwiając jego naprawę bez ponoszenia kosztów dodatkowych.

JAKTODZIAŁA

Usługa przedłużenia GWARANCJA3 będzie świadczona w ten sam sposób i na tych samych warunkach, jakie zostały opisane w oryginalnym certyfikacie gwarancji wystawionym przez producenta i ważnym w momencie zakupu towaru.

Zakupiony produkt będzie naprawiony: gratis!

Podczas naprawy produktu klient nie ponosi żadnej opłaty, ani nie nastąpi żądanie żadnych zaliczek pieniężnych.

Z usługi wyłączone są wszelkie uszkodzenia i usterki wcześniej znajdujące się poza zakresem oryginalnej gwarancji producenta, spowodowane rażącym zaniedbaniem lub powstałe z winy klienta, a także wynikające ze zwykłego zużywania się części urządzenia.
W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, zobowiązujemy się do natychmiastowego przesłania kosztorysu w celu przeprowadzenia ewentualnej naprawy.

W przypadku braku możliwości naprawy produktu, GWARANCJA3 przewiduje możliwość jego wymiany lub zwrotu ceny zakupu.

Ponadto, przy zakupie usługi GWARANCJA3, oferujemy również bezpłatną usługę doradztwa w celu rozwiązania wszelkich problemów lub trudności w zrozumieniu warunków gwarancji prawnej..

Ponadto, przy zakupie usługi GWARANCJA3, oferujemy również bezpłatną usługę doradztwa w celu rozwiązania wszelkich problemów lub trudności w zrozumieniu warunków gwarancji prawnej.

numero verde

CHROŃ TWOJE ZAKUPY, WYBIERZ CERTYFIKAT GWARANCJA3 - GWARANCJA3 COVER