Spółka

Gwarancja3 jest marką Business Company.

Business Company S.p.A. jest spółką Grupy międzynarodowej, która od 1999r. działa w branży elektroniki użytkowej, gdzie dostarcza usług posprzedażnych i nimi zarządza.
Dziesięcioletnie doświadczenie Kadry Kierowniczej najwyższego szczebla Business Company w wymienionych branżach stworzyło solidne fundamenty dla rozwoju know-how grupy, wdrażając portfel usług w strefie Biznesowej i strefie Klienta, dla Przemysłu, Dystrybucji i Handlu Online.
Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest zarządzanie gwarancją (warranty management) dzięki własnym systemom informacyjnym, wraz z zarządzaniem sieciami europejskimi pomocy technicznej obsługi posprzedażnej, w różnego rodzaju działaniach.