Aktywacja ONLINE

Gwarancja3 zapewnia możliwość aktywacji przedłużenia online, w czasie rzeczywistym: proces ten jest bardzo łatwy i natychmiastowy.